Hotline tư vấn miễn phí 0918001065

 FINE ART - TK JACQUARD - 09232-C4

FINE ART - TK JACQUARD - 09232-C4

FINE ART

Width: 145cm

Composition: 60%Co, 10%Ac, 30%Po

MÔ TẢ CHI TIẾT

Width: 145cm

Composition: 60%Co, 10%Ac, 30%Po

 FINE ART - TK JACQUARD - 09232-C4