Hotline tư vấn miễn phí 0918001065

 FORTE- Hyde#W/AST-191

FORTE- Hyde#W/AST-191

FORTE

Width: 140cm

Weight: 388gram/m2

Content: Polyester 100%

MÔ TẢ CHI TIẾT

Width: 140cm

Weight: 388gram/m2

Content: Polyester 100%

 FORTE- Hyde#W/AST-191