Hotline tư vấn miễn phí 0918001065

 SPACIO - Fiorella_WR- 193

SPACIO - Fiorella_WR- 193

SPACIO

Width: 137 cm

Weight: 428 gram/m2

Content: Polyester 100%

MÔ TẢ CHI TIẾT

Width: 137 cm

Weight: 428 gram/m2

Content: Polyester 100%

 SPACIO - Fiorella_WR- 193