Hotline tư vấn miễn phí 0918 001 065 / 0909 321 588

 SPACIO - Hollow_WR- 180

SPACIO - Hollow_WR- 180

SPACIO

Width: 137 cm

Weight: 388 gram/m2

Content: Polyester 100%

MÔ TẢ CHI TIẾT

Width: 137 cm

Weight: 388 gram/m2

Content: Polyester 100%

 SPACIO - Hollow_WR- 180