Hotline tư vấn miễn phí 0918001065

 SPACIO - Hollow_WR- 062

SPACIO - Hollow_WR- 062

SPACIO

Width: 137 cm

Weight: 388 gram/m2

Content: Polyester 100%

MÔ TẢ CHI TIẾT

Width: 137 cm

Weight: 388 gram/m2

Content: Polyester 100%

 SPACIO - Hollow_WR- 062